Wij geloven....

In onze gemeente staat de Bijbel centraal. De Bijbel is voor ons het Woord van God. Ze is de bron waaruit we troost en kracht putten en tegelijk de norm waaraan we ons leven toetsen. Niet wat wij zelf vinden, denken of voelen is het belangrijkste voor ons, maar wat God te zeggen heeft.

Toch draait ons geloof niet om een boek, maar geloven wij bovenal in een Persoon: Jezus Christus. Kenmerkend voor ons geloof is, dat Hij een belangrijke plaats inneemt. Wij geloven dat Hij Gods Zoon is, de Messias, onze Verlosser. Zijn stem is Gods stem. Zijn liefde is Gods liefde die mogen we ontvangen. Daarvoor hoeven we niets te presteren, alleen maar in Hem te geloven.

Tot slot geloven we dat Jezus Christus de weg voor ons heeft vrijgemaakt om vervuld te worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest is de Geest van God en Jezus Christus. De Geest wil ons vullen met Gods liefde en de gezindheid van Christus zodat we die liefde in woorden en daden doorgeven aan elkaar en aan de mensen om ons heen.


FEEST van het KONINKRIJK

Waar gaat het over?

FeestvhKoninkrijkIn het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding, vergeving, en het verstaan van Gods stem? En wat betekent het voor ons gemeente-zijn?
We gaan de zes bedes in het Onze vader verkennen en toepassen aan de hand van een boek, maar daarover verder op meer. We zullen zien dat het Koninkrijk van God geen ongrijpbaar idee is, maar dat het alles te maken heeft met deze concrete aarde waarop we leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder

Live luisteren

de Lichtzijde (Alleen tijdens kerkdiensten)


Een dienst later luisteren? Dat kan. Kijk bij kerkomroep.nl