De avonden worden voorbereid door een van de jongeren. De onderwerpen worden ook door hen zelf gekozen. Daarnaast wordt er ook wel eens gebruik gemaakt van een bijbelstudieboekje, zoals het bestuderen van het leven van Jozua.  Een onderwerp dat elk jaar terugkomt is het thema seksualiteit. De JV vindt het belangrijk om hier goed mee om te gaan.

JV in actie

JV-in-actie

Het resultaat

resultaat